ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದಾದರೇ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ !! ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣದ ಘಟನೆ...??

ತಿರುವಣವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಗಣೇಶನ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು  ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ.. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದು  ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆದರು.ಮುಂದೆ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಂತರ ತಾವು ಗಣಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು & ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರುಇವಾಗ ತಿಳಿಯಿತೇ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು? ಇವಾಗ ತಿಳಿಯಿತೇ, ಹಿಂದೂಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ?? ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಗಣೇಶನ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು  ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನೀವು ಊಹಿಸದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ....ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದು  ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆದರು. ಹಿಂದೂಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ..ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಂತರ ತಾವು ಗಣಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು & ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಇವಾಗ ತಿಳಿಯಿತೇ, ಹಿಂದೂಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ?

Comments